Форма № 10

 

Чергові та перші місцеві вибори

25 жовтня 2020 року

(вид, назва місцевих виборів та дата їх проведення)

 

ВІДОМОСТІ
про спеціальні рахунки територіальної виборчої комісії для внесення грошової застави

Нижньодуванської селищної ради Сватівського району Луганської області

(назва територіальної виборчої комісії із зазначенням назви відповідного району, області)

 

Назва місцевих виборів
(вибори депутатів місцевої ради,
вибори сільського, селищного, міського голови)

Код отримувача (ЄДРПОУ відповідної територіальної виборчої комісії)

Рахунок отримувача*

Банк отримувача (назва територіального органу Державної казначейської служби України, в якому відкрито спеціальний рахунок територіальної виборчої комісії)

Код банку отримувача (МФО)

Вибори депутатів Нижньодуванської селищної ради

43787208

UA138201720355299001020157614

Управління Державної казначейської служби України у Сватівському районі Луганської області

820172

Вибори Нижньодуванського селищного  голови

43787208

UA138201720355299001020157614

Управління Державної казначейської служби України у Сватівському районі Луганської області

820172

 

 

Голова Нижньодуванської

селищної територіальної виборчої комісії

 

 

 

 

(назва територіальної виборчої комісії)

 

(підпис)

 

(ініціал імені та прізвище)

 

 

 

 

 

Секретар Нижньодуванської

Селищної територіальної виборчої комісії

 

 

 

 

(назва територіальної виборчої комісії)

 

(підпис)

 

(ініціал імені та прізвище)

 

"___" ___________________20__ року  М. П.

 

 Рахунок отримувача у форматі IBAN (International Bank Account Number – міжнародний номер банківського рахунку)