Оголошення  про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків, розташованих в населених пунктах Нижньодуванської селищної ОТГ

  • 274

 

Нижньодуванська селищна рада оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирних будинків, розташованих в населених пунктах Нижньодуванської селищної ОТГ.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Нижньодуванської селищної ради, 92612, смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, 79.

2. Прізвище, посада та номер контактного телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Сініцин Олексій Володимирович – начальник відділу земельних відносин та містобудування, тел. 0502870979.

3. Перелік об’єктів конкурсу: смт Нижня Дуванка вул. Каштанова, 86

смт Нижня Дуванка вул. Каштанова, 92

смт Нижня Дуванка вул. Каштанова, 133-А

смт Нижня Дуванка вул. Каштанова, 156

смт Нижня Дуванка вул. Титова, 9

смт Нижня Дуванка вул. Поштова, 2

с. Новониконорівка вул. Центральна, 81

с. Новочервоне вул. 30 років Перемоги, 25

4.  Критерії оцінки конкурсних пропозицій: - ціна послуги, що включає витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1м  кв загальної площі об’єкта конкурсу;

- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;

- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);

- фінансова спроможність учасника конкурсу;

- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

5Для участі в конкурсі його учасники подають його організатору заяву, у якій зазначають:

фізичні особи–підприємці – прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової карти платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

юридичні особи – повне найменування, код за ЄДРПОУ;

До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця).

Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо. У разі, якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.

Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

6.  Дата огляду об’єктів конкурсу та доступу до них: доступ до об'єктів конкурсу за всіма будинками та огляд будинків буде проводитись з 17.10.2019 р. по 27.11.2019 р. У вихідні, святкові та неробочі дні огляд не проводиться.

Учасники конкурсу, що бажають взяти участь у огляді об’єктів конкурсу, повідомляють про це секретаря конкурсної комісії не пізніше ніж за день до огляду.

7. Заборгованість співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – відсутня;

- невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненаданні або наданні не в повному обсязі -  відсутні.

8. Конкурсну документацію можно отримати особисто за адресою смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, 79 або поштою протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі, у якій визначається спосіб надання конкурсної документації.

9. Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій. Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 92612, смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, 79 

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій: до 17 год. 27 листопада 2019 року.

10. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями. Місце: 92612, смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, 79

Дата: 28 листопада 2019 року.

Час:  10 год

Інші оголошення

Всі оголошення