Увага! Навчальні заходи для представників ОМС

  • 260

У межах діяльності ІІ компоненту «Місцеве самоврядування та реформа з
децентралізації влади» Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) спільно з
громадською організацією «ДЕСПРО» проводитимуть Школу місцевого економічного
розвитку - комплекс навчальних заходів для представників органів місцевого
самоврядування, організацій громадянського суспільства, місцевих бізнес-активістів
партнерських громад UN RPP Донецької та Луганської областей. Основною метою
організації та проведення Школи є розвиток та зміцнення потенціалу зазначених
представників у сфері планування та реалізації політики місцевого економічного розвитку з
використанням інноваційних підходів, методик та інструментів розвитку людського
потенціалу.
У фокусі навчання - планування місцевого економічного розвитку на партисипативних
засадах, вивчення стратегічних та тактичних інструментів місцевого економічного розвитку,
особливостей врахування гендерних аспектів у місцевому економічному розвитку, методів
фінансування та інструментів моніторингу та оцінки стратегій та проєктів місцевого
економічного розвитку.
Програма Школи складається із двох очних п’ятиденних сесій у місті Києві, виконання
домашнього завдання та дистанційного курсу з управління проєктами розвитку, які
відбудуться:
- I сесія  05-09 жовтня 2020 р.;
- виконання Д/З  жовтень 2020 р.;
- II сесія  02-07 листопада 2020 р.;
- дистанційний курс з управління проєктами місцевого розвитку - листопад 2020 р.
Нижньодуванська громада - партнер Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP),
тому запрошуються особисто взяти участь у конкурсному відборі до Школи місцевого
економічного розвитку наступних представників  громади:
o Заступників голови ОМС;
o Секретарів рад ОМС;
o Керівників профільного підрозділу ОМС, що відають питаннями розвитку громади;
o Депутатів місцевої ради (найкраще - голови профільної комісії, що відають
питаннями розвитку громади);
o Старост сіл, що входять до складу ОТГ (якщо Ваша громада вже об’єдналася);
o Керівників агенцій місцевого розвитку;
o Керівників громадських організацій, що займаються питаннями місцевого розвитку;
o Представників місцевого бізнесу, що мають проєкти корпоративної соціальної
відповідальності, спрямовані на розвиток громади;

Для довідки:
Проєкт реалізується ГО «ДЕСПРО» в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової
підтримки Європейського Союзу.
Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН
(ПРООН), Структура ООН із питань гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки),
Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).
Програму підтримують тринадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), Європейський
інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади,
Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.
Громадська організація «ДЕСПРО» була створена на основі діяльності Швейцарсько-українського проекту
«Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO з метою сприяння розвитку демократії в Україні на ґрунті
ефективного використання місцевих і регіональних ресурсів і відкритості місцевої влади.
o Представників місцевих молодіжних організацій;
o Місцевих активістів.
Щоб подати заявку на участь, необхідно заповнити онлайн-анкету до
15 вересня 2020 року (включно). Анкета доступна за посиланням  https://bit.ly/3gOsGY2
Відбір учасників буде здійснено спеціально створеною комісією до
18 вересня 2020 року .
По закінченню Школи громади-учасниці будуть запрошені до участі в ознайомчих
візитах до об’єднаних громад інших областей України з метою вивчення успішних практик
місцевого економічного розвитку.
Організатори покривають усі витрати на навчання/проживання/харчування/трансфер
до/від місця проведення заходу.
Із запитаннями можливо звертатися до координаторки Тетяни Сірик на електронну
адресу t.siryk@despro.org.ua або за телефоном +38 (093) 093 93 17. 

Конкурсний відбір проходять 60 осіб, заявки яких набрали найбільшу кількість балів (незалежно від
області).
Критерії відбору
Відбір учасників здійснюється спеціально створеною конкурсною комісією, до складу якої увійдуть
представники Програми ООН із відновлення та розбудови миру та співробітники ГО «ДЕСПРО»,
залучені до виконання проєкту. Конкурсний відбір здійснюється на основі критеріїв, які поділяються за
3 наступними категоріями:
I. Мотиваційний (70 балів):
висока особиста мотивація заявника щодо вдосконалення власної діяльності у системі
місцевого самоврядування. Мотиваційний рівень визначається як шляхом співбесіди так і
через аналіз відповідей на відповідні запитання анкети; високо оцінюватимуться заявки, у
яких буде аргументовано та переконливо описано мотивацію;
II. Кваліфікаційний (25 балів)
кваліфікація та досвід роботи заявника та/або громадська активність (впродовж не менш
як трьох років) в органах та/чи асоціаціях ОМС, або громадських організаціях, які
працюють у сфері місцевого самоврядування (вказуються назви організацій, та результати
роботи – ініціативи і досягнення). Кваліфікація та досвід оцінюється через аналіз
відповідей на запитання анкети. Враховується статусна та кваліфікаційна відповідність
заявника;
III. Додатковий бал від UN RPP/ДЕСПРО (0-5 балів)
за своєчасність та якість подачі заявки у відповідності до заявлених вимог та/або
позитивну репутацію, напрацьовану в межах попередньої співпраці (якщо такий досвід
мав місце).

Таким чином, анкета може бути оцінена максимально у 100 балів.
Зміст та вага кожного критерію наступні:
1. Мотиваційні критерії (70 балів)
1.1. ставлення до реформи місцевого самоврядування (0-30 балів)
1.1.1. усвідомлення потреби реформи з децентралізації влади, реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади, розуміння суті
реформи, участь у її практичному впровадженні (0-10 балів)
1.1.2. готовність до практичної діяльності в умовах реформи, персональна участь у
впровадженні реформи у своїй громаді (0-10 балів)
1.1.3. розуміння місії, принципів діяльності, завдань та повноважень місцевого
самоврядування (0-10 балів)
1.2. мотивація до участі у Школі (0-40 балів)
1.2.1. готовність до набуття нових знань/навичок: аргументованість та переконливість
опису (0-20 балів)

1.2.2. відповідність персональної мети та очікувань від навчання цілям та завданням
Школи (0-15 балів)
1.2.3. готовність та здатність передавати/поширювати власні й набуті знання/навички,
популяризувати ідеї реформи – ставати експерт(-ом/-кою), тренер(-ом/-кою),
консультант(-ом/-кою) (0-5 балів).

2. Кваліфікаційні критерії (25 балів)

2.1.1. запроваджені у громаді проєкти розвитку, кращі практики (0-10 балів)
2.1.2. власні розробки (продукти, послуги) заявника, запроваджені на практиці у
громаді чи деінде (0-10 балів)
2.1.3. інший досвід заявника у сфері місцевого самоврядування та дотичних сферах,
інші практичні результати, досягнення (0-5 балів)

3. Додатковий бал від UN RPP/ДЕСПРО (0-5 балів) за своєчасність та якість подачі заявки у
відповідності до заявлених вимог та/або позитивну репутацію, напрацьовану в межах
попередньої співпраці (якщо такий досвід мав місце).
Порядок оцінювання
Оцінювання заявок на участь здійснює за зазначеними вище критеріями Комісія, спеціально створена
організаторами.
Кожен член Комісії оцінює кожну заявку окремо, а загальний результат заявника виводиться як
середнє арифметичне оцінок всіх членів комісії. За умови рівності балів вищу позицію у рейтингу
займає той заявник, у кого більший середній бал за групою мотиваційних критеріїв. Якщо і цей бал
однаковий, вище місце посідає заявник із вищою оцінкою від голови комісії.

Інші новини

Всі новини