Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми: мета створення та способи реалізації

  • 189

 

Торгівля людьми визнана серйозним злочином на міжнародному рівні. Страждають від
цього злочину як жінки та чоловіки, так і діти, які потерпають від різноманітних форм
експлуатації.
Україна є країною походження, транзиту та призначення для чоловіків, жінок і дітей, які
вивозяться за кордон з метою сексуальної експлуатації та примусової праці.
Закон України «Про протидію торгівлі людьми» є основним національним нормативно-
правовим актом, який визначає організаційно-правові засади протидії торгівлі людьми,
гарантуючи гендерну рівність, основні напрями державної політики та засади
міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади,
порядок встановлення статусу осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок
надання допомоги таким особам. Закон також регламентує створення, способи
реалізації та основні засади Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють
заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Відповідно до положень ч. 1 ст. 13 Закону
України «Про протидію торгівлі людьми» мета створення Національного механізму
взаємодії полягає в: 1) ефективній допомозі особам, які постраждали від торгівлі
людьми;
2) захисті осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
Відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми», особи, які постраждали
від торгівлі людьми у разі потреби можуть отримати комплексну психологічну,
соціально-педагогічну, соціально-медичну, юридичну, інформаційну допомогу у
працевлаштуванні та перекваліфікації та інші види допомоги в центрі соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді.
1. Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, подає за місцем
перебування до місцевої державної адміністрації заяву про встановлення відповідного
статусу.
2. Посадова особа проводить протягом трьох робочих днів з дня подачі заяви співбесіду
з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми.
3. Посадова особа оформляє розписку про нерозголошення відомостей, які стали відомі
під час проведення співбесіди.
4. Після проведення співбесіди потерпіла особа ознайомлюється з опитувальним
листом та підписує його.
5. На підставі інформації, отриманої під час проведення співбесіди, посадова особа
оформляє протягом двох робочих днів облікову картку особи, яка вважає себе
постраждалою від торгівлі людьми.
6. Проводиться у семиденний строк перевірка інформації, зазначеної в опитувальному
листі, щодо її достовірності.
Управління соціального захисту населення протягом двох робочих днів з дня
завершення перевірки подає до Міністерства соціальної політики всі необхідні
документи для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Міністерство соціальної політики України приймає рішення про встановлення або
відмову у встановленні статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. У разі
прийняття рішення про відмову у встановленні статусу, таке рішення може бути
оскаржене в судовому порядку.
Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є основним виконавцем заходів з
надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, на які покладені функції
із здійснення оцінки потреб постраждалої особи, розробки плану її реабілітації,
координації та контролю за його виконанням.
Також допомогу постраждалі особи можуть отримати в територіальних центрах
соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
Діти, які постраждали від торгівлі людьми можуть бути влаштовані до центрів соціально-
психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей з метою тривалого
(стаціонарного) або денного перебування дітей, які опинились у складних життєвих
обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної,
правової та інших видів допомоги.
Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми має право
на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання:
- інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє особа;
- медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги;
- тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі відсутності житла,
в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох
місяців , який у разі необхідності може бути продовжено за рішенням місцевої державної
адміністрації, зокрема у зв’язку з участю особи в якості постраждалого або свідка у
кримінальному процесі;
- відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у
порядку, встановленому Цивільним кодексом України;
- одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України;
- допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку.
Іноземець та особа без громадянства, якій встановлено статус особи, яка постраждала
від торгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною першою цієї
статті прав, має також право на:
- безоплатне отримання послуг перекладача;
- тимчасове перебування на Україні строком до трьох місяців, який може бути
продовжено у разі необхідності, зокрема у зв’язку з їхньою участю в якості
постраждалих або свідків у кримінальному процесі;
- постійне проживання на території України в порядку встановленому законодавством.
Довідка про статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми є підставою для
реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу

виконавчої влади з питань міграції за місцем проживання особи, яка постраждала від
торгівлі людьми.
Особа, яка постраждала від торгівлі людьми на території України та громадяни України,
які постраждали від торгівлі людьми на території іншої держави мають однакові права.
Надання допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми, не залежить від:
звернення такої особи до правоохоронних органів та її участі у кримінальному процесі;
наявності у такої особи документа, що посвідчує особу.
З метою забезпечення реалізації прав, особи, які постраждали від торгівлі людьми,
можуть звернутися для отримання державної допомоги.

Інші новини

Всі новини