Нижньодуванська громада

Луганська область, Сватівський район

«U-LEAD з Європою» інформує про актуальні теми

Дата: 17.02.2021 08:46
Кількість переглядів: 179

Актуальні питання охорони здоров'я та безпеки, пов'язані з COVID-19
Оперативний штаб Міністерства охорони здоров’я України з вакцинокерованих інфекцій
затвердив план імунізації населення від COVID-19. Документ розробили фахівці Центру
громадського здоров’я України разом з експертами ВООЗ та ЮНІСЕФ. План оновлюватимуть що
два тижні, аби він відповідав реальній ситуації.
Вакцинація від COVID-19 відбуватиметься в 4 етапи:
• січень – квітень 2021 року – люди із найвищим ризиком інфікування та розвитку COVID-19
і ті, хто виконує критичні функції у боротьбі з пандемією COVID-19;
• квітень – червень 2021 року – люди із надзвичайно високим ризиком інфікування та
розвитку COVID-19 і ті, хто надає медичні послуги;

• червень – вересень 2021 року – люди із високим ризиком інфікування та розвитку COVID-
19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності держави;

• вересень 2021 – березень 2022 року – люди із підвищеним ризиком інфікування та
розвитку COVID-19 і ті, хто виконує функції з підтримки безпеки та життєдіяльності
держави.
Останні зміни у політиці та законодавстві
Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) оприлюднені оновлені
роз’яснення щодо електронного декларування. Відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 11 Закону України «Про
запобігання корупції» НАЗК надає роз’яснення, методичну та консультаційну допомогу, зокрема,
щодо застосування положень Закону та прийнятих на його виконання нормативно-правових актів.

 РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І
МОЖЛИВОСТЕЙ ГРОМАД ЗА ДОПОМОГОЮ
ОСТАННІХ РОЗРОБОК

Роз’яснення НАЗК підготовлені для забезпечення однакового застосування положень Закону
стосовно заходів фінансового контролю та носять рекомендаційний характер. У роз’ясненнях
враховані зміни, внесені Законами України від 15.12.2020 No 1079-ІХ «Про внесення змін до
Закону України «Про запобігання корупції» щодо відновлення інституційного механізму
запобігання корупції», від 04.12.2020 No 1074-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та
неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування», а також результати правозастосовної практики НАЗК.
У роз’ясненнях доступно та з прикладами викладена інформація щодо:
• Суб‘єктів подання декларацій;
• Типів декларацій;
• Особливості заповнення інформації по усім розділам (рухоме майно, транспортні засоби,
цінні папери, доходи ,подарунки, тощо);
• Відповідальності за порушення вимог фінансового контролю.
Цей документ буде актуальним усім суб‘єктам, що повинні подавати щорічні декларації до 1
квітня. З усіх питань щодо заповнення та подання електронних декларацій можна звертатися по
консультативну підтримку до радників регіональних офісів Програми «U-LEAD з Європою» у вашій
області.

3 лютого 2021 року Кабінет Міністрів України затвердив Положення про Національну веб-
платформу центрів надання адміністративних послуг та уповноважив Міністерство цифрової

трансформації забезпечити створення та впровадження в експлуатацію Національної веб-
платформи центрів надання адміністративних послуг з урахуванням готовності її програмних і

технічних засобів (Постанова No 72). Положення визначає призначення, завдання, функціональні
можливості, суб’єктів і структуру Національної веб-платформи центрів надання адміністративних
послуг (Платформи Центрів Дія), зміст інформації на Платформі Центрів Дія та порядок її
внесення, а також інші питання функціонування Платформи Центрів Дія. Держателем Платформи
Центрів Дія є Мінцифри. Основними завданнями Національної веб-платформи центрів надання
адміністративних послуг є:
• забезпечення фізичних і юридичних осіб інформацією про центри та їх діяльність в обсязі,
достатньому для звернення за отриманням адміністративних та інших публічних послуг,
які надаються в центрах;
• забезпечення здійснення попереднього запису суб’єктів звернення на прийом до
працівників центрів шляхом електронної реєстрації за допомогою Платформи Центрів Дія;
• забезпечення оцінювання суб’єктами звернення якості надання адміністративних та інших
публічних послуг у центрах, а також висловлення ними своїх зауважень і пропозицій з цих
питань;
• організація доступу фізичних і юридичних осіб до інформаційних та навчальних ресурсів
з питань, пов’язаних з наданням адміністративних та інших публічних послуг;
• забезпечення громадян інформацією про вакантні посади у центрах;
• забезпечення працівників центрів рекомендаціями та інформацією про найкращі практики
щодо обслуговування суб’єктів звернення, організація обміну практиками та досвідом між
працівниками центрів;
• забезпечення працівників центрів шаблонами і зразками документів, інформаційними,
методичними та навчальними матеріалами, необхідними для виконання ними своїх
функцій;
• поширення інформації про можливості підтримки та розвитку за рахунок міжнародної
технічної допомоги, які пропонуються центрам, їх працівникам;
• надання користувачам іншої інформації та консультацій з питань, пов’язаних з наданням
адміністративних та інших публічних послуг, у визначених держателем формах;
• організація систематичного процесу навчання працівників центрів і представників
суб’єктів надання адміністративних та інших публічних послуг (зокрема, з використанням
модуля дистанційного навчання), який базується на регулярній оцінці їх професійних
компетентностей і потреб у знаннях, результатах моніторингу показників їх роботи до і
після проведення навчання, перевірці отриманих знань та їх практичного застосування, і

• проведення опитування користувачів щодо ініціатив і проектів у сфері надання
адміністративних та інших публічних послуг та інші завдання, передбачені
законодавством.
3 лютого Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку передачі в оренду державного та
комунального майна (Постанова No 71). Порядок доповнено критеріями оцінювання потенційних
орендарів, передбачених абзацами тринадцятим і чотирнадцятим частини другої статті 15 Закону
України “Про оренду державного та комунального майна”, які мають право на отримання майна в
оренду без проведення аукціону.
28 січня у Верховній Раді України було зареєстровано Проект Закону No 4664 “Про порядок
вирішення питань адміністративно-територіального устрою України». Проект Закону
стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць, інтересів територіальних
громад, місцевого та регіонального розвитку та є одним із пріоритетних законопроектів у цій сфері
на найближчий час. Законопроект визначає:
• засади, на яких будується адміністративно-територіальний устрій;

• органи, до повноважень яких належить розгляд і вирішення питань адміністративно-
територіального устрою;

• порядок утворення та ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, встановлення і
зміни їх меж;
• віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ, міст, найменування і
перейменування адміністративно-територіальних одиниць; і
• визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад
та інші питання.
У зв’язку зі зміною адміністративно-територіального устрою змінюються суб’єкти владних
повноважень. Зокрема іде процес реорганізації районних державних адміністрацій. Для цього
випадку Міністерство юстиції надало роз’яснення про державну реєстрацію бізнесу та
нерухомості під час реорганізації районних державних адміністрацій. У роз’ясненні зазначено,
що безперебійність процесу надання послуг у сферах державної реєстрації нерухомості та
бізнесу гарантується законодавчо. Згідно з пунктом 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення
та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав
та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 No 1321, перехід повноважень, прав та обов’язків
райдержадміністрацій, що припиняються, до райдержадміністрацій новоутворених районів
здійснюється:
• у разі існування райдержадміністрації в адміністративному центрі новоутвореного району
та приєднання до неї райдержадміністрацій, що припиняються, ліквідованих районів – з
моменту утворення комісії з реорганізації райдержадміністрації, що припиняється;
• у разі утворення на території новоутвореного району райдержадміністрації, в
адміністративному центрі якого була відсутня така райдержадміністрація, – з моменту
державної реєстрації райдержадміністрації як юридичної особи публічного права та
утворення комісії з реорганізації.
У райдержадміністрацій, до яких здійснюється таке приєднання, залишаються повноваження у
сфері державної реєстрації бізнесу та нерухомості. Крім того, повноваження у сфері державної
реєстрації бізнесу та нерухомості продовжують здійснювати і виконавчі органи сільських,
селищних та міських рад, і нотаріуси.
Постановою Уряду від 03 лютого 2021 року No 67 з 1 січня 2021 року та до відміни карантину
запроваджено доплати медичним працівникам закладів освіти державної і комунальної
форми власності в розмірі 20 відсотків посадового окладу, визначеного за тарифними
розрядами Єдиної тарифної сітки. Звертаємо увагу, що такі доплати здійснюватимуться за
рахунок коштів, передбачених на оплату праці працівників відповідного закладу освіти.
Постановою від 26 січня 2021 року No 47 Уряд затвердив Порядок та умови надання у 2021 році
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів
та заходів у системі охорони здоров’я (далі – субвенція). Одним із напрямів використання таких
коштів передбачено забезпечення лікування інсуліном і десмопресином на перше півріччя
поточного року. Обласні адміністрації зобов’язані здійснити у разі потреби розподіл таких видатків

між місцевими бюджетами відповідної області. Також постановою затверджено Розподіл
субвенції в розрізі областей і окремих напрямів використання коштів.
Центральною виборчою комісією прийнято Постанову від 05 лютого 2021 року No 43 щодо
забезпечення діяльності територіальних виборчих комісій поза виборчим процесом
місцевих виборів. ЦВК звернула увагу, що забезпечення діяльності територіальної виборчої
комісії щодо виконання її повноважень у період поза виборчим процесом здійснюється за рахунок
коштів відповідного місцевого бюджету. Відтак, органи місцевого самоврядування мають
забезпечити планування у місцевих бюджетах видатків, з урахуванням потреби територіальних
виборчих комісій, на оплату послуг зв’язку та інтернету, придбання канцелярських товарів,
паперу, витратних матеріалів, виготовлення бланків звітності, відшкодування коштів за спожиті
комунальні послуги та енергоносії тощо.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2021 року No 98-р Уряд погодив
розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами у 2021 році. Таким
чином, 2662,9 млн. грн. будуть направлені для установ та закладів, які фінансуються за рахунок
22 обласних бюджетів, 1823,0 млн. грн. буде спрямовано 1012 територіальним громадам. У 11
областях 1414,0 млн.грн. залишаються нерозподіленими та підлягають подальшому розподілу у
ІІ півріччі 2021 року. Повністю розподілена дотація у Донецькій, Житомирській, Закарпатській,
Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Рівненської, Сумській, Тернопільській,
Херсонській, Хмельницькій, Черкаській областях.
Уряд затвердив новий Порядок надання допомоги по частковому безробіттю,
розширивши коло підприємств-учасників державної програми. Починаючи з 3-го лютого 2021 року
програмою можуть скористатися підприємства виробничої сфери за наступних умов:
• зупинення виробництва триває не менше 3 місяців і не перевищує 6 місяців, охоплює не
менше як 20 % чисельності працівників, у яких скорочення робочого часу становить 30 %
і більше;
• зупинення виробництва є вимушеним, і
• зупинення виробництва відбувається через карантинні обмеження, встановлені
Кабінетом Міністрів України.
Детальніше про те, як можна скористатися програмою підтримки, ви можете дізнатися за цим
посиланням.
Заходи підтримки, проєкти, конкурси
Програма «U-LEAD з Європою» з другої половини березня впроваджуватиме програму
комплексного навчання депутатів місцевих рад, для участі у якій плануємо відібрати 50
територіальних громад, що мають бажання та готові залучити до участі у навчанні весь
депутатський корпус ради. Кожна відібрана до участі у навчальній програмі рада зможе обрати
чотири навчальних модулі із запропонованого переліку та отримати можливість системного
навчання для депутатів, а також взяти участь у зустрічі з обміну досвідом з депутатами іншої ради.
У Додатках 1 та 2 до цього листа ви можете знайти аплікаційну форму для участі, яку, у разі
зацікавленості, прохання заповнити та надіслати до 18.00 години 5 березня 2021 року на адресу
regops.u-lead@giz.de, зазначивши назву територіальної громади та область в темі повідомлення.
Представництво МОМ в Україні в рамках проекту «Протидія торгівлі людьми в Україні» за
підтримки Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID) оголосило конкурс для
територіальних громад. Мета проекту: просування соціально-економічного розвитку на місцевому
рівні шляхом інклюзивного місцевого врядування та соціальної згуртованості населення.
Максимальний розмір гранту на реалізацію проекту – до 20 000 доларів США. Заявки
приймаються до 22 березня 2021 року. Більше інформації за посиланням.
Швейцарсько-український проєкт “Підтримка децентралізації в Україні” DESPRO
оголосив конкурсний набір до щорічної Школи місцевого самоврядування DESPRO для
представників територіальних громад з різних областей України. У фокусі навчання ? нові
можливості та практичні інструменти для розвитку територіальної громади. Щоб подати заявку на
участь, необхідно зібрати команду представників територіальної громади від 5 до 10 осіб та
заповнити онлайн-анкету до 21 лютого 2021 р. Більше інформації за посиланням.
Українська школа практичних знань з питань доступу до правосуддя оголосила конкурс
для ініціативних груп територіальних громад на участь у програмі “Правоспроможна громада”.
Програма допоможе представникам територіальних громад спланувати, підготувати та провести

дослідження правових потреб своїх мешканців, а також залучити фінансові ресурси для реалізації
ідей. Заявку на участь у Програмі необхідно подати до 21.02.2021 (до 18.00 год.). Більше
інформації за посиланням.
В Україні стартував новий проєкт “Проєкт розвитку ринків капіталу в Україні”. Проєкт
триватиме з 2021 по 2024 рік і буде реалізований за підтримки Міжнародної фінансової корпорації
(IFC) у партнерстві зі Швейцарією. Проєкт буде підтримувати фермерів у доступі до ліквідності на
ринку капіталу за допомогою фінансових цінних паперів, забезпечених інноваційним
інструментом, який називається "надходження врожаю". Введені IFC у 2015 році, квитанції про
врожай дають українським фермерам можливість використовувати майбутній урожай як заставу.
Covenant of Mayors – навчальна програма для мерів міст з усієї Європи за ініціативою ЄС «Угода
мерів щодо клімату та енергії». Нова програма ґрунтується на успіху програми "Угода мерів" і
пропонує містам, регіонам та провінціям по всій Європі можливість взяти участь в обмінах,
спрямованих на збільшення їхньої спроможності та знань шляхом спеціальних дискусій з метою
однозначного вирішення питань їхнього клімату та енергії. Ця програма забезпечить учасникам
проведення стимулюючих обмінів, включаючи такі заходи, як:
• Обмін ідеями щодо того, як адаптуватися до кліматичних змін за допомогою рішень,
заснованих на природі;
• Навчитися спільно створювати кліматичний пакт із громадянами та бізнесом або
розробляти стратегію кліматичної нейтральності;
• Слухання експертів щодо того, як успішно застосувати конкурентні можливості
фінансування;
• Отримати спеціальні відгуки та поради щодо своїх планів стійкої енергетики та адаптації
до клімату (SECAP).
Програма відкрита для всіх поточних та перспективних підписантів Угоди мерів (тобто
муніципалітетів), територіальних координаторів та прихильників за умови, що вони приєднаються
до ініціативи до початку програми взаємного навчання в червні 2021 року. Дедлайн подачі заявок
- 19 березня 2021 року. .
Програма USAID з аграрного і сільського розвитку, АГРО розглядає можливість надання
субгрантів українським суб’єктам підприємницької діяльності, неурядовим громадським
організаціям, або бізнес-асоціаціям для сприяння економічному зростанню
сільськогосподарських виробників у секторі виробництва плодово-овочевої та ягідної продукції та
відповідно підвищенню добробуту сільських громад України шляхом створення більш
конкурентного середовища та розширення бізнесу. За допомогою субгрантів програма АГРО
розвиватиме центри агрокомпетенцій / агрохаби, запроваджуючи комплексні консультаційні та
сервісні послуги, спрямовані на підтримку ефективності вирощування плодово-овочевої та ягідної
продукції, підвищення продуктивності та рентабельності шляхом використання ефективних
інструментів моніторингу, прогнозування та підвищення прибутковості внаслідок консолідації та
кооперативного збуту продукції. Заявки повинні бути подані не пізніше 18.00 години за місцевим
часом 5 березня 2021 року. 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора