«U-LEAD з Європою» повідомляє

  • 577

Програма «U-LEAD з Європою» 

повідомляє про останні розробки, передовий досвід та заходи підтримки, які
є важливими та цікавими для територіальних громад, зокрема в ситуації, яка склалася у
зв'язку із COVID-19. У цьому листі ми зосередимось на:
• Інформації щодо протиепідемічних та карантинних обмежень, а також про заходи,
спрямовані на протидію пандемії;
• Останніх змінах в політиці та законодавстві; у тому числі обговоренні нових
законопроектів, важливих для громад;
• Можливостях отримати доступ до програм підтримки та матеріалів, які є
актуальними та корисними, а також цікавих джерелах для розвитку.

Актуальні питання охорони здоров'я та безпеки, пов'язані з COVID-19
Постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 р. No 200 затверджено критерії
оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання
наслідків, спричинених COVID-19. Ці критерії застосовуються Антимонопольним
комітетом з метою тимчасової підтримки економіки в умовах поширення COVID-19.
Державна допомога надаватиметься у формі субсидій, нових гарантій за
індивідуальними кредитами, компенсації процентних ставок за кредитами, кредитів,
податкових пільг та/або відстрочення сплати внесків на соціальне страхування,
відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів.
Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) має право проводити
перевірки організації роботи із запобігання і виявлення корупції в органах місцевого
самоврядування, юридичних особах публічного права та юридичних особах, зазначених
у ч.2 ст.62 Закону України «Про запобігання корупції» No 1700-VII. Алгоритм таких
перевірок урегульовано наказом НАЗК «Про затвердження Порядку проведення
перевірок організації роботи із запобігання і виявлення корупції» від 18.01.2021 року
No11/21, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 08 лютого 2021 року за No
166/35788. 
Наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2021 року No 151 внесені зміни до
Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.
Кабінет Міністрів України прийняв постанову від 10 березня 2021 р. No 184, якою вирішив
створити Єдиний державний веб-порталу цифрової освіти “Дія. Цифрова освіта” та
доручив Міністерству цифрової трансформації, спільно з Міносвіти, протягом 6 місяців
впровадити його в експлуатацію. Офіційна адреса порталу тут: osvita.diia.gov.ua.
Передбачається, що на порталі існуватиме веб-платформа “Всеукраїнська школа
онлайн”, яка включатиме усі освітні матеріали, необхідні для дистанційного здобуття
освіти.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 березня 2021 року No 199-р Уряд
перерозподілив видатки освітньої субвенції між місцевими бюджетами та розподілив
резерв освітньої субвенції в обсязі 19378,5 тис. грн., що дасть змогу уникнути виникнення
кредиторської заборгованості з виплати заробітної плати педагогічним працівникам
закладів загальної середньої освіти окремих адміністративно-територіальних одиниць
Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської та Сумської областей.
Перерозподіл освітньої субвенції здійснено через виявлені неточності даних, що
вплинули на формульний розрахунок обсягів освітньої субвенції.
Кабінет Міністрів України Постановою від 17 березня 2021 року No 204 розподілив
субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів у рамках
Надзвичайної кредитної програми для відновлення України у 2021 році на загальну суму
1650,00 млн. грн. Розподіл коштів дасть можливість реалізувати 202 проекти, які
спрямовані на відновлення закладів охорони здоров’я, освіти, культури, спорту,
громадських центрів, центрів надання адміністративних послуг, а також на вирішення
потреб внутрішньо переміщених осіб. Проекти будуть реалізовані у 2021-2022 роках на
території Донецької, Луганської, Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Київської,
Херсонської, Одеської та Полтавської областей.
Кабінет Міністрів України Постановою від 17 березня 2021 року No 208 затвердив
Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для створення
центрів креативної економіки. Такі центри планується створити у містах різного
масштабу та з різними соціально-економічними умовами. Планується, що кошти
державного бюджету можуть бути направлені на спорудження (нове будівництво,
реконструкцію, капітальний ремонт) будівель для розміщення центрів креативної
економіки, а також виготовлення проектної документації для реалізації проектів.
Умовами надання субвенції є термін реалізації проектів, який не перевищує два роки;
врахування потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення під час

розроблення проектної документації та реалізації проектів; наявність фінансово-
економічного обґрунтування спроможності довгострокового функціонування центру

креативної економіки; відповідність проекту пріоритетам, визначеним у програмних та

стратегічних документах розвитку територій. Пропозиції щодо переліків проектів
формуються місцевими держадміністраціями, виконавчими комітетами місцевих рад та
подаються на затвердження Мінрегіону. На 2021 рік у державному бюджеті передбачено
110 167,0 тис. грн для реалізації даних заходів.
Кабінет Міністрів України Постановою від 17 березня 2021 року No 209 вніс зміни до
формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами. Таким чином
удосконалено механізм визначення коефіцієнтів приведення, у тому числі розрахункової
наповнюваності класів учнями для територіальних громад, що визначатимуться на
основі об’єктивних критеріїв: щільності та чисельності населення відповідної громади, а
також відсотка населення, що проживає у сільській місцевості.
Для підвищення ефективності використання коштів освітньої субвенції та уникнення
нагромадження надмірних обсягів залишків за освітньою субвенцією на рахунках
окремих місцевих бюджетів, у подальшому буде застосовуватися механізм коригування
розрахункової наповнюваності класів залежно від фактичної. Для бюджетів
територіальних громад, для яких різниця між розрахунковою та фактичною
наповнюваністю класів становить 2 одиниці і більше, розрахункова наповнюваність
коригується шляхом зменшення такої різниці до 20 % (із заокругленням до 0,5 відповідно
до математичних правил).
Указом Президента України від 12 березня 2021 року No 94/2021 затверджено
Національну молодіжну стратегію до 2030 року. Метою Стратегії є створення
можливостей для молоді, яка проживає в Україні, бути конкурентоспроможною, брати
участь у житті суспільства, свідомо робити свій внесок у подальший розвиток держави.
Указом Президента України від 19 березня 2021 року No 103/2021 ініційовано утворення
національного фонду інвестицій. Цим Указом Кабінету Міністрів України доручено вжити
в установленому порядку заходів щодо створення фонду та унормування питань його
діяльності.
Обговорення та консультації щодо законодавства та інших питань
На сайті Верховної Ради доступний для публічного обговорення проект закону No 4298
про внесення змін до Закону України "Про місцеві державні адміністрації" та деяких інших
законодавчих актів України щодо реформування територіальної організації виконавчої
влади в Україні.
У законопроекті пропонується нова редакція Закону України "Про місцеві державні
адміністрації" та передбачається внесення змін до 5 інших законодавчих актів України.
Йдеться про створення передумов для функціонування місцевих державних
адміністрацій префектурного типу до внесення відповідних змін до Конституції України
та приведення законодавства про місцеві державні адміністрації у відповідність із
реаліями сьогодення. Проект Закону також передбачає запровадження системи
забезпечення законності в діяльності органів та посадових осіб місцевого
самоврядування в Україні, яка ґрунтується на положеннях частини другої статті 144
Конституції України та статті 8 Європейської Хартії місцевого самоврядування.
Обговорення триватиме до 4 квітня, то ж встигніть подати свої пропозиції та зауваження!
З 19 по 24 березня 2021 року проходить онлайн обговорення Національної стратегії
безбар'єрності. Ознайомитися з проектом Національної стратегії зі створення
безбар’єрного простору в Україні можна на сайті Мінрегіону.
Національна стратегія безбар’єрного простору в Україні – це платформа майбутнього
без бар’єрів та обмежень, основа становлення суспільства рівних можливостей, де
кожен відчуває себе потрібним та важливим незалежно від віку, статі або фізичних
особливостей.
Свої пропозиції та зауваження можна надсилати до Мінрегіону:

• на електронну пошту: filonychkv@minregion.gov.ua
• на адресу 01601 м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, Директорат просторового
планування територій та архітектури, Міністерство розвитку громад та територій
України.
Усі отримані пропозиції та зауваження громадського обговорення стратегії будуть
опрацьовані Мінрегіоном за підтримки експертного консорціуму. Фіналізована версія
стратегії буде підготовлена з урахуванням наданих пропозицій. Остаточний варіант
документу затвердить Кабінет Міністрів України.
Мінрегіоном 11 березня 2021 року для обговорення опубліковано проект «Порядку
розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації».
Проект визначає для громад порядок дій і вимоги щодо документів просторового
планування на місцевому рівні, а саме щодо комплексного плану просторового розвитку
територій громад, генерального плану населеного пункту, детального плану території.
Проект також визначає склад, зміст та порядок розроблення історико-архітектурного
опорного плану населеного пункту. Проект розроблений у відповідності до Закону
України 711-IX від 17.06.2020 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та
інших законодавчих актів щодо планування використання земель», яким визначено
інтегрований підхід до формування документації просторового планування.
Заходи підтримки, проекти, конкурси

«U-LEAD з Європою» оголошує конкурс відбору територіальних громад для участі
у новій програмі «Кроки для спеціалістів 2021» на тему «Просторове планування
та управління природними ресурсами», що підготовлена виключно для спеціалістів
громад. До участі у програмі «Кроки для спеціалістів 2021» буде відібрано 240 громад,
які візьмуть участь у інтенсиві з семінарів та практикумів, впровадження якого
розпочнеться 10 травня 2021 року та проходитиме виключно онлайн.
Відібрані для участі громади матимуть змогу долучитись до навчання командою у складі
до 3-х осіб задля отримання фундаментальних та практичних знань у сфері
просторового планування та управління природними ресурсами. За результатами
проходження навчання, 48 громад отримають додаткову експертну підтримку у
підготовці завдання для:
• розробки Комплексного плану просторового розвитку території територіальної
громади,
АБО
• проведення аудиту земельних ресурсів.
Заявки на участь у навчанні необхідно подати до 09 квітня. Більше інформації за
посиланням https://bit.ly/3f66AmJ
Проект «Діємо для здоров’я» запрошує до співпраці громади Дніпропетровської,
Львівської, Полтавської, Рівненської та Херсонської областей. Громади можуть взяти
участь у конкурсі і стати пілотними партнерськими громадами проекту «Скорочення
поширеності факторів ризику неінфекційних захворювань в Україні». Проект «Діємо для
здоров’я» має на меті зменшити тягар хвороб та запобігти передчасній смертності, а
також підвищити тривалість життя чоловіків та жінок шляхом запровадження
інтегрованого підходу до профілактики, лікування та контролю неінфекційних
захворювань. Останній термін подачі заявок на конкурс – 31 березня 2021 року, детальна
інформація - за посиланням.
ІСАР - Єднання у межах проекту «Європейський Союз для сталості громадянського
суспільства в Україні» - проводить конкурс грантів «Дофінансування залучених ресурсів»
і запрошує українські організації до участі. Цей конкурс грантів має на меті підтримати
розвиток місцевої філантропії та посилити спроможності організацій налагоджувати

стосунки з місцевими громадами, місцевими органами влади, приватним сектором для
посилення власної стійкості у часи пандемії. Дедлайн – 01 квітня 2021 року. 
Проект енергетичної безпеки USAID оголошує конкурсний відбір міст-партнерів
для оптимізації та розвитку інфраструктури теплопостачання. У рамках конкурсу
будуть обрані п’ять міст-партнерів та надана технічна допомога у розвитку
інфраструктури теплопостачання. В рамках співпраці з обраними містами Проект планує:
• розробити Схему теплопостачання міста;
• розробити довгострокову стратегію розвитку сиcтеми теплопостачання та
визначити список пріоритетних проектів для покращення системи
теплопостачання;
• для визначених пріоритетних інвестиційних проектів розробити концепцію,
кошторис, оцінити інвестиційний вплив та визначити потенційне джерело
фінансування.
Кінцева дата та час подання заявок – 31 березня 2021 року, 14:00. Детальна інформація.
До уваги підприємців громад:
Фінансування для українських підприємств за підтримки програми TASP, що
реалізується в межах Проекту USAID «Економічна підтримка Східної України». Основним
завданням TASP є підтримка малих та середніх підприємств (МСП) у Донецькій,
Луганській (на підконтрольних територіях України) та Запорізькій областях (за
виключенням м. Запоріжжя) у забезпеченні доступу до боргового та акціонерного
фінансування нових інвестиційних проектів. Програма підтримує у залученні
фінансування в розмірі від 1 млн доларів США МСП у таких галузях як промислове
виробництво, багатогалузеве сільське господарство, альтернативна енергетика, ІТ,
туризм. Відбір МСП триває до 28 травня 2021 року. Деталі - тут.
«Програма з розширення можливостей для жінок та вразливих категорій
населення у секторі кондитерського та крафтового виробництва» від USAID AГРО.
Метою Програми є надання підтримки українським підприємцям з числа жінок та
вразливих груп населення у збільшенні обсягів виробництва та продажу кондитерської
та крафтової продукції, створенні нових робочих місць для жінок та представників
вразливих груп населення. Дедлайн – 16 квітня 2021 року. Деталі - за посиланням.
Конкурс «Розвиток мікропідприємництва у громадах» від USAID АГРО. Програма
зацікавлена у наданні підтримки діючим і придатним українським неурядовим і
громадським організаціям, об’єднанням і приватним підприємствам, які запропонують
життєздатні механізми започаткування нових видів господарської діяльності у громадах,
що дозволить мешканцям розширити свої джерела доходів і підвищити
конкурентоздатність на місцевому ринку праці. Заявки слід надіслати до 18:00 09 квітня
2021 року. 

Розпочинається реєстрація учасниць на освітньо-грантову програму для жінок-
фермерок TalentA. Програма TalentA сприятиме покращенню продовольчої безпеки

суспільства через розширення можливостей з освіти та доступу до фінансів для жінок,
які проживають у сільській місцевості та зайняті у сільському господарстві. Вона
передбачає проведення навчального онлайн-хабу та грантового конкурсу мікропроектів.
Реєстрація на програму триває до 11 квітня 2021 року. 
Ваучерна програма для малих підприємців Львівської області пропонує
підприємцям від 50 до 100 тисяч гривень на розвиток бізнесу. У рамках програми ваучери
надаються на маркетингові, консалтингові та інші послуги. Для того, щоб взяти участь в
програмі слід подати проект розвитку бізнесу, декларацію доброчесності та комерційну
пропозицію із надання послуг до 01 квітня в департамент економічної політики Львівської

обласної державної адміністрації за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 419. 
Цікаві джерела
Програма “U-LEAD з Європою” нагадує про можливість підвищити рівень кваліфікації
представників громад на ресурсі U-LEARN, зокрема тим, хто цікавиться
електронним документообігом. Яким є поточний стан електронного документообігу
в Україні та якими є гарні практики та стандарти ЄС щодо цього питання - про це можна
дізнатися під час ознайомлення з курсом “Вступ до електронного документообігу”.
Здобувайте нові знання та отримуйте сертифікат за посиланням.
QR-коди досить впевнено увійшли у наше життя, але ними переважно користується
молодь, ніж старше покоління. Що ж таке QR-коди, як їх використовують в різних
сферах діяльності - про це можна дізнатися за посиланням.
Більшість громад, плануючи свій майбутній розвиток, робить ставку на туризм. Віднайти
свою родзинку та стати відомою громадою нелегко. Ділимося з вами досвідом
китайського муніципалітету, який створив власний QR-код з висаджених дерев. На землі
це виглядає як живий лабіринт, проте з повітря – це туристичний QR-код. Туристи, яким
вдасться з повітря цей код відсканувати, підключаються до туристичного порталу.
Будьте творчими та креативними, розвиваючи свої громади!