ХарРІ НАДУ запрошує до навчання

  • 190

Харківський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України (далі
– Інститут) інформує, що у 2021 році здійснює прийом вступників на
навчання за денною та заочною (заочно-дистанційною) формами навчання за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань
«Публічне управління та адміністрування» за державним замовленням та за
договорами (за кошти фізичних та юридичних осіб) з наданням освітнього
ступеня магістра.
В межах зазначеної спеціальності передбачається підготовка посадових
осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, здатних вирішувати
практичні проблеми організації життєдіяльності та розвитку територіальних
громад.
Одним з основних напрямів освітньої програми за цією спеціальністю є
отримання слухачами комплексу знань, умінь та навичок з публічного
управління у місцевому самоврядуванні.
Прийом документів триває та буде продовжуватись до 13 серпня.
Термін навчання складає 1 рік і 4 місяці.
На навчання до Інституту у 2021 році приймаються громадяни України,
які мають вищу освіту (документ про вищу освіту встановленого зразка
освітнього ступеня бакалавра, магістра, а також освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста).
За державним замовленням приймаються посадові особи місцевого
самоврядування, посади яких віднесено до п’ятої – сьомої категорії посад в
органах місцевого самоврядування, працюють в органах місцевого
самоврядування, мають стаж служби в органах місцевого самоврядування (або
державної служби) не менш як один рік на момент подання документів до
приймальної комісії.

За договорами (за кошти фізичних та юридичних осіб) приймаються
посадові особи місцевого самоврядування, які обіймають посади I-IV
категорії, депутати місцевих рад, керівники та працівники комунальних
підприємств, інші особи, які мають вищу освіту (диплом бакалавра,
спеціаліста або магістра).
Вступники складають у серпні вступні випробування:
- з основ економіки, держави та права,
- іноземної мови,
- співбесіду з питань, що стосуються державного управління.
Вартість навчання за один рік у 2021 році за денною формою складає
29 925.00 грн., за заочною (заочно-дистанційною) формою – 22 100.00 грн.
Запрошуються усіх бажаючих на навчання у даному закладі вищої освіти.
Якщо Вас зацікавила інформація, детальну консультацію можна
отримати на офіційному сайті Інституту http://www.kbuapa.kharkov.ua/ або за
контактним телефоном (057) 732-65-05 (відділ прийому).

Інші оголошення

Всі оголошення