Нижньодуванська громада

Луганська область, Сватівський район

Оголошення конкурсу з визначення виконавця робіт з виготовлення проєктів землеустрою

Дата: 14.05.2021 10:02
Кількість переглядів: 68

Нижньодуванська селищна рада оголошує конкурс з визначення виконавця робіт з виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок орієнтовною площею 107,20га..

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу: Виконавчий комітет Нижньодуванської селищної ради, 92612, смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, 79.

2. Прізвище, посада та номер контактного телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу: Киричок Людмила Анатоліївна – спеціаліст ІІ категорії землевпорядник відділу земельних відносин та містобудування, тел. 0956553593.

3.  Назва та місцезнаходження об′єкта:  земельні ділянки за адресою : с. Преображенне Сватівського району Луганської області, (Нижньодуванська ТГ) :

 контур № 26 - орієнтовною площею 44,90га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 86 - орієнтовною площею 7,30га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 49 - орієнтовною площею 7,7 0га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 45а - орієнтовною площею 4,20га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 3 - орієнтовною площею 2,0га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 5 - орієнтовною площею 1,70га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 9 - орієнтовною площею 3,30га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 278б -  орієнтовною площею 2,90га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 277д -  орієнтовною площею 11,20га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 277б -  орієнтовною площею 4,60 га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 277а , 276г - орієнтовною площею 1,20га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 274а -  орієнтовною площею 3,80га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 271 -  орієнтовною площею 4,90га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 274в -  орієнтовною площею 0,60га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 272,273и -  орієнтовною  площею 3,80га. ( угіддя – пасовища)

 контур № 263г -  орієнтовною площею 1,1га. ( угіддя – пасовища) 

контур  б/н  -  орієнтовною площею 2,0 га. ( угіддя – пасовища)

4. Цільове призначення земельної ділянки: землі загального користування громадські пасовища.

5. Мета проведення робіт із землеустрою: виготовлення  документації із землеустрою для створення громадських пасовищ. 

6. Умови конкурсу: конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 92612, смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, 79, в запечатаному конверті.

     Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців: Конкурсна документація подається в запечатаному конверті на якому робиться відмітка «На конкурс» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

     У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

-        заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт з виготовлення проектів землеустрою (Додаток 1);

-        згода на обробку персональних данних  (для претендента - фізичної особи - підприємця) (Додаток 2);

 -       копії кваліфікаційних сертифікатів інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до розробки документації із землеустрою;

-        копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

-        конкурсна пропозиція в окремо запечатаному конверті.

Конкурсна пропозиція подається в запечатаному конверті і має містити:

-        пропозицію про вартість виконання землевпорядних та землеоціночних послуг (робіт)   з урахуванням податку на додану вартість;

-        строк виконання землевпорядних та землеоціночних послуг (робіт) у календарних днях;

-        кількість наданих (виконаних) послуг (робіт) за останні 12 місяців.

Приймання заяв припиняється за один робочий день до дати проведення конкурсу.

 

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій: до 17 год 28 травня 2021 року.

6. Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями. Місце: 92612, смт Нижня Дуванка, вул. Каштанова, 79

Дата: 31 травня 2021р..

Час:  10 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Положення про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

 

                               До конкурсної комісії щодо відбору виконавців

                                      робіт із землеустрою, оцінки  земель та  визначення

  виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

        Нижньодуванської селищної ради

 

 

ЗАЯВА

про участь у конкурсі з відбору виконавців послуг з виконання

робіт із землеустрою, оцінки земель, виконавця земельних торгів

(непотрібне закреслити)

 

Претендент __________________________________________________________________

(найменування юридичної особи/прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

 

Керівник __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

 

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті)

__________________________________________________________________

Місцезнаходження____________________________________________________________________________________________________________________

 

Телефон _____________ Тел./факс _____________ Е-mail _________________ 

 

Прошу допустити до участі в конкурсі щодо відбору виконавця:

__________________________________________________________________

(робіт із землеустрою, оцінки земель, земельних торгів)

 

“___” ___________ 20___ року                                           __________________

              (дата заповнення заяви)                                                                                          (підпис керівника юридичної особи/

                                                                                                                                                           фізичної особи - підприємця) 

                            М.П.

 

 

 

 

Додаток 2

                                                                       до Положення про конкурсний

                                                              відбір виконавців робіт із

                                                                            землеустрою, оцінки земель та

                                                        виконавців земельних

                                                                        торгів на конкурентних засадах

 

                                                    ЗГОДА                                       
на обробку персональних даних

Я,________________________________________________________________,
                                         (прізвище, ім'я, по батькові)

даю згоду конкурсній комісії на обробку даних про себе, документів, передбачених Положенням про конкурсний відбір виконавців робіт із землеустрою, оцінки земель та виконавців земельних торгів на конкурентних засадах

  ___________________                                                             _________________________

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора