Новий орган державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду в Україні: як проходить реформування галузі

  • 344

15 вересня 2021 року на засіданні Кабінету Міністрів України було прийнято рішення про можливість здійснення Державною інспекцією архітектури та містобудування України (далі – ДІАМ) повноважень і виконання функцій з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Відповідно, з цього моменту Державна архітектурно-будівельна інспекція (далі – ДАБІ) припинило своє існування. Положенням про нову інспекцію передбачає повноваження щодо: ? здійснення державного архітектурно-будівельного контролю за дотриманням суб'єктами вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих та будівельних робіт; ? здійснення державного архітектурно-будівельного нагляду за дотриманням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил суб'єктами, що здійснюють контроль у сфері містобудівної діяльності, під час провадження ними містобудівної діяльності; ? виконання дозвільних та реєстраційних функцій у будівництві; ? ліцензування видів господарської діяльності з будівництва об’єктів. Варто зазначити, що одночасно з реформуванням системи архітектурнобудівельного контролю та нагляду, в 2020 році в Україні почала функціонувати Єдина державна електронна система у сфері будівництва (далі - ЄДЕСБ), що була створена задля забезпечення прозорості процесу будівництва (про створення ЄДЕСБ – див. Лист Для Керівників № 26). Дана система удосконалює надання адміністративних послуг у сфері будівництва, в тому числі дозвільнореєстраційних. Відтепер, за інформацією ДІАМ за результатами 2-х місяців роботи, завдяки електронним послугам дозволи на будівництво надаються за 24 години, а сертифікати про прийняття об’єкта в експлуатацію за 48-72 годин. Також нагадаємо, що Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" передбачено виконання територіальними громадами делегованих повноважень у сфері державного архітектурно-будівельного контролю, а саме: ? надання (отримання, реєстрація) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт; ? здійснення державного архітектурно-будівельного контролю; ? прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Обсяг повноважень громад щодо дозвільно-реєстраційних послуг встановлений Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності": - виконавчим органам з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад (крім міських рад населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, та міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч) - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), розташованих у межах відповідних населених пунктів; - виконавчим органам з питань державного архітектурно-будівельного контролю міських рад населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч - щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними (СС1) та середніми (СС2) наслідками, розташованих у межах відповідних населених пунктів. Після початку функціонування ДІАМ з 16 вересня 2021 року Мінрегіон підтвердив, що сільські, селищні, міські ради, які отримали повноваження у сфері архітектурно-будівельного контролю до 2020 року, і надалі будуть продовжувати їх здійснювати. Більше того, в жовтні місяці поточного року ДІАМ відновило передачу повноваження архітектурно-будівельного контролю громадам. Створення територіальною громадою виконавчого органу з питань державного архітектурно-будівельного контролю має наступні етапи: 1. Прийняття рішення про створення органу, визначає її структуру, чисельність, призначає керівника та затверджує положення та створення належної матеріально-технічної бази. 2. Проходження кандидатами, які працюватимуть у виконавчому органі, спеціального навчання. 3. Звернення в ДІАМ із заявою про готовність прийняття повноважень та створення спільної комісії з передачі повноважень. 4. Підписання акту прийому-передачі справ і початок роботи нового органу державного архітектурно-будівельного контролю. Попереду залишився останній етап реформування системи державного архітектурно-будівельного контролю, що передбачає дерегуляцію, конкуренцію та посилення адміністративної та кримінальної відповідальності для забудовників-порушників. А органам місцевого самоврядування надається можливість отримати повноваження державного архітектурнобудівельного контролю і самостійно контролювати процес забудови територій протягом усього циклу створення окремого об’єкту будівництва. Не втрачайте можливості отримати свої повноваження!

Інші новини

Всі новини