Нижньодуванська громада

Луганська область, Сватівський район

Положення про Бюджет участі Нижн ьодуванської селищної ради на 2020 рік

Положення про Бюджет участі Нижньодуванської селищної ради

на 2020 рік

 

Розділ 1. Загальні положення

 1. Положення про Бюджет участі Нижньодуванської селищної ради (далі – Положення) визначає основні вимоги до організації і проведення процесу партиципаторного бюджетування у Нижньодуванської селищної раді.
 2. Бюджет участі – це процес взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, направлений на включення жителів, які постійно проживають у межах Нижньодуванської селищної ради, до прийняття рішень щодо розподілу частини бюджету Нижньодуванської селищної ради, залучення їх до участі у бюджетному процесі та надання можливості для вільного доступу до інформації, а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності Нижньодуванської селищної ради.
 3. Процес Бюджет участі – процес складання, розгляду, відбору, затвердження, виконання проєктів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного законодавства, який триває календарний рік.
 4. Проведення Бюджету участі має сприяти налагодженню системного діалогу влади Нижньодуванської селищної ради із жителями, які постійно проживають на території Нижньодуванської селищної ради, створенню умов для їх участі у реалізації повноважень, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».
 5. Участь у функціонуванні партиципаторного бюджетування можуть брати ініціативні жителі та групи громадян, громадські об’єднання та організації, інші інституції громадянського суспільства, які ведуть свою діяльність на території Нижньодуванської селищної ради.
 6. Фінансування Бюджету участі в Нижньодуванській селищній раді здійснюється за рахунок коштів бюджету  Нижньодуванської селищної ради та інших джерел, не заборонених чинним законодавством України
 7. Бюджет участі  Нижньодуванської селищної ради на 2020 рік складає 100 тис.грн.
 8. Загальний обсяг Бюджету участі визначається Нижньодуванською селищною радою на відповідний рік згідно програми «Бюджет участі Нижньодуванської селищної ради». Відповідно до бюджетних надходжень, Бюджет участі щороку може збільшуватись.
 9. Розмір одного проєкту не повинен перевищувати 100000 грн та не може бути меншим 65000 грн. Відповідно до бюджетних надходжень максимальний розмір коштів на один проєкт щороку може збільшуватись. Співфінансування проєктів можливе, але не є обов’язковою умовою.
 10. Інформація про Бюджет участі Нижньодуванської селищної ради  оприлюднюється у рубриці «Конкурс проєктів» офіційного веб-сайту Нижньодуванської селищної ради  https://nduvanska-gromada.gov.ua/.

 

Розділ 2. Відповідальні працівники та Рада експертів

2.1. Відповідальні працівники Бюджету участі призначаються розпорядженням селищного голови для організації процесу консультування, подання, прийому, реєстрації, висвітлення на сайті та промоції щодо проєктів.

2.2. Рада експертів утворюється розпорядженням селищного голови, складається не більше ніж з 10 осіб, з яких 1/3 складають представники громадських організацій та представники депутатського корпусу, а 2/3 – представники органів місцевого самоврядування з числа профільних спеціалістів.

 2.3. Кількісний та персональний склад Ради експертів затверджується розпорядженням селищного голови на основі пропозицій від представників громадських організацій, депутатів селищної ради, батьківських комітетів закладів загальної середньої та дошкільної освіти тощо.

2.4. Рада експертів обирає зі свого складу голову та секретаря під час першого засідання. Всі рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Ради експертів після їх підписання головою та секретарем оприлюднюються на офіційному веб-сайті Нижньодуванської селищної ради https://nduvanska-gromada.gov.ua/

2.5. Функції Ради експертів:

- приймати рішення про відповідність проєктів вимогам цього Положення та Програми;

- проводити попередній розгляд проєктів, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

- подавати висновки та рекомендації щодо проєктів, поданих для фінансування за рахунок коштів Бюджету участі;

- приймати рішення щодо включення проєктів в перелік для голосування;

- отримувати інформацію про хід реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок коштів Бюджету участі;

- визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань Бюджету участі на засіданнях виконавчого комітету Нижньодуванської селищної ради, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях Нижньодуванської селищної ради;

- контролювати хід реалізації проєктів, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проєктів;

- визначати формат публічного представлення і попереднього обговорення проєктів;

- визначати порядок особистого голосування та розміщення пунктів для голосування;

- виходити з пропозиціями до голови Нижньодуванської селищної ради щодо організаційних моментів;

- проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт  Нижньодуванської селищної ради (https://nduvanska-gromada.gov.ua/) про час та місце проведення засідання;

- звітувати за результатами реалізації проєктів.

2.6. Рада експертів працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються більшістю голосів від складу ради. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Ради експертів. У разі рівного розподілу голосів, рішення головуючого Ради експертів має вирішальне значення.

2.7. Рада експертів затверджується  терміном на один рік з моменту підписання розпорядження селищним головою.

2.8. Припинення членства в Раді експертів здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

2.9. Рада експертів діє на підставі Програми «Бюджет участі Нижньодуванської селищної ради  на 2020 рік» та Положення про Бюджет участі.

 

Розділ 3. Інформаційна та промоційна кампанія

3.1 Інформаційна кампанія Бюджету участі  Нижньодуванської селищної ради проводиться постійно.

3.2. Інформаційну кампанію проводять відповідальні працівники, а також інші виконавчі органи Нижньодуванської селищної ради.

3.3. Інформаційна та промоційна кампанія ділиться на чотири етапи: 

3.3.1. ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами Бюджету участі, а також заохочування мешканців до подання проєктів;

3.3.2. інформування про хронологію, етапи і дати проведення заходів;

3.3.3 представлення отриманих проєктів та заохочення до участі у голосуванні; 

3.3.4. розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Бюджету участі.

 

Розділ 4. Подання проєктів

4.1. Проєкт можуть подавати повнолітні дієздатні громадяни України віком від 18 років, які постійно проживають у межах Нижньодуванської селищної ради. Посадові особи органів місцевого самоврядування та депутати Нижньодуванської селищної ради бути подавачами не можуть.

4.2. Назва проєкту повинна бути викладена лаконічно, в межах одного речення. Оригінальні назви не повинні суперечити їх основній меті.

4.3. Вимоги до проєкту:

- реалізація проєкту повинна здійснюватися в межах одного календарного року;

- реалізація проєкту має бути в компетенції органів місцевого самоврядування;

- реалізація повинна здійснюватися на території Нижньодуванської селищної ради;

- сфера реалізації проєкту повинна бути публічною.

4.4. У рамках Бюджету участі не можуть прийматися до розгляду наступні проєкти, які:

- носять фрагментарний характер (виконання одного з елементів в майбутньому вимагатиме прийняття подальших елементів);

- суперечать діючим програмам Нижньодуванської селищної ради або дублюють завдання, які передбачені цими програмами на поточний рік;

- суперечать чинному законодавству України;

- передбачають витрати на утримання та обслуговування, що перевищують вартість реалізації проєкту.

4.5. Форма проєкту у електронній версії доступна на офіційному веб-сайті Нижньодуванської селищної ради (https://nduvanska-gromada.gov.ua/) у рубриці «Конкурс проєктів»

4.6. Ознайомлення зі сканованими заповненими формами проєктів здійснюється на офіційному веб-сайті Нижньодуванської селищної ради (https://nduvanska-gromada.gov.ua/) у рубриці «Конкурс проєктів».

4.7. Кожен житель Нижньодуванської селищної ради в період подання ідей може підтримати не більше ніж 1 проєкт.

4.8. Форма проєкту складається та подається протягом 30 днів:

- поштою за адресою: 92612, Луганська область, Сватівський район, смт Нижня Дуванка, вул.Каштанова,79, або

- електронною поштою за адресою n.duvanka@gmail.com у вигляді відсканованого оригіналу документу.

4.9. До проєкту обов’язково додається кошторис витрат (бюджет проєкту).

4.10. Пріоритетні напрямки проєктів:

 • Підтримка ініціатив у сфері благоустрою громади. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: реалізація заходів щодо формування поведінки дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища та створення умов, які сприяють чистоті й красі своєї громади (ремонт, будівництво дитячих і спортивних майданчиків; благоустрій парків, скверів; ремонт пам'ятників; ліквідація стихійних звалищ тощо), а також іншу діяльність, не обмежуючись даним переліком.
 • Підтримка ініціатив у сфері пропаганди здорового способу життя та популяризації занять спортом. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: проведення просвітницьких акцій серед підлітків, спрямованих на роз'яснення проблеми поширення ВІЛ-інфекції, проблеми наркоманії, шкоди куріння та пропаганду здорового способу життя; залучення в спорт дітей, молоді та старшого покоління і впровадження інноваційних форм пропаганди здорового способу життя; організація змістовного дозвілля для дітей шкільного віку в позаурочний та канікулярний час, організація спортивних заходів, турнірів, змагань та інших громадських ініціатив у цій сфері).
 • Підтримка та розвиток освітніх, культурних і творчих ініціатив. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: просування мистецтва, створення умов для самовираження дітей, молоді (арт-проєкти, арт-клуби тощо), а так само іншу діяльність, не обмежуючись цим переліком.
 • Підтримка громадських ініціатив у сфері енергоефективності та енергозбереження. (Діяльність у даному напрямку може включати в себе наступне: роботу по активізації громадськості у напрямі використання енергоефективних та енергозберігаючих технологій, але не обмежуватися даним переліком).

                4.11.До проєктів, які подаються автором – фізичною особою, додаються копії документів, що підтверджують наявність громадянства України та постійне проживання на території Нижньодуванської селищної об’єднаної територіальної громади.

 

Розділ 5. Перевірка проєкту

5.1. Заповнені форми подання проєктів підлягають попередній перевірці, яку проводять відповідальні працівники.

5.2. У разі, якщо форма заповнена не повністю або з помилками, відповідальні працівники по телефону або електронною поштою повідомляють про це автора/авторів проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 днів з дня отримання інформації.

5.3. З метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного проєкту відповідальні працівники після формальної перевірки передають скановані форми до Ради експертів, яка створюється розпорядженням Нижньодуванського селищного голови.

5.4. Рада експертів протягом 15 днів з дня отримання сканованих проєктів здійснює аналіз та заповнює картку аналізу проєкту та надає обґрунтовані рекомендації щодо внесення проєкту в бланк для голосування.

5.5. У разі, якщо формуляр не міститиме інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону або електронною поштою члени Ради експертів відповідно до повноважень звертаються до автора проєкту з проханням надати необхідну інформацію протягом 5 днів.

5.6. Члени Ради експертів відразу передають відповідальним працівникам заповнені карти аналізу проєктів.

5.7. Внесення будь-яких змін в проєкти, зокрема, зміни локалізації чи об’єднання з іншими проєктами, можливі лише за згодою авторів даних проєктів.

5.8. На основі результатів роботи Ради експертів відповідальні працівники складають списки позитивно і негативно оцінених проєктів.

5.9. Списки з проєктами, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі і які отримали позитивну або ж негативну оцінку (з аргументованими мотивами відмови), розміщуються на веб-сайті Нижньодуванської селищної ради (https://nduvanska-gromada.gov.ua/) у рубриці «Конкурс проєктів».

5.10. Відскановані заповнені карти аналізу проєктів розміщуються на офіційному веб-сайті Нижньодуванської селищної ради  (https://nduvanska-gromada.gov.ua/) у рубриці «Конкурс проєктів».

 

Розділ 6. Голосування за проєкти та підрахунок результатів

6.1. Вибір проєктів, які попередньо отримали позитивну оцінку і були виставлені на голосування, здійснюють жителі, які постійно проживають у межах Нижньодуванської селищної ради та яким виповнилося 18 років, шляхом відкритого голосування у пунктах голосування, які вказуються у програмі «Бюджет участі Нижньодуванської селищної ради на 2020 рік».

6.2. Кожен учасник голосування може підтримати водночас до трьох проєктів, вказавши в бланку для голосування номери проєктів. Послідовність номерів проєктів не впливає на їх рейтинг.

6.3. Перелік пунктів голосування має бути оприлюднений не пізніше як за 14 днів до дня початку голосування на веб-сайті Нижньодуванської селищної ради (https://nduvanska-gromada.gov.ua/).

6.4. В пунктах голосування можна отримати перелік проєктів, які визначені для голосування.

6.5. Голосування відбувається шляхом:

- голосування у спеціально-визначених пунктах голосування шляхом заповнення бланку та спеціальної скриньки.

6.6. Встановлення підсумків голосування передбачає підрахунок голосів, відданих за кожний проєкт окремо, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Бюджету участі та подальше складання списків з результатами голосування.

6.7. Реалізовуватимуться ті проєкти, які набрали найбільшу кількість балів за рейтинговою системою, але при цьому враховуються наступні умови:

- всі проєкти-переможці не можуть бути реалізовані в одному населеному пункті громади (переможцем буде визнаватися наступний по рейтингу проєкт з іншого населеного пункту, в разі його наявності);

- у разі перемоги в голосуванні в одному селі (селищі) двох та більше проєктів на реалізацію потрапляє той, який набрав максимальну кількість голосів у рейтингу від населеного пункту;

- якщо організатори виявлять махінації в процесі голосування (подвійне голосування, неіснуючий голос, неіснуючі адреси або з-за меж селищної ради та інші), то ці голоси не будуть враховуватися до даних проєктів;

6.8. Якщо в результаті голосування два або більше відібраних проєкти будуть суперечити один одному, приймається той проєкт, який отримав найбільшу підтримку.

Розділ 7. Реалізація проєктів та оцінка процесу

 

7.1. Проєкти починають реалізовуватися відповідно до графіка реалізації Бюджету участі Нижньодуванської селищної ради та графіків самих проєктів-переможців.

7.2. Організатором та/або виконавцем та/або інвестором щодо реалізації проєкту, який переміг, може виступати переможець проєкту, але фінансування проєкту залишається за Нижньодуванської селищної радою через головних розпорядників бюджетних коштів.

7.3. Автор проєкту відповідає за реалізацію проєкту у відповідності до видів діяльності, представлених у Заявці проєкту та контролює виконання свого проєкту на будь-якому етапі.

7.4. Автор проєкту залишає за собою право:

- рекомендувати підрядні організації для реалізації проєкту;

- контролювати цільове витрачання коштів за проєктом.

7.5. З метою вдосконалення процесу реалізації Бюджету участі головний розпорядник бюджетних коштів (виконавець проєкту), або за його пропозицією інша особа, здійснює подання звітів про виконання проєкту, згідно з рішенням відповідного органу місцевого самоврядування.

 

Розділ 8. Порядок звітування

8.1. Про результати реалізації проєктів за рахунок коштів Бюджету участі, Рада експертів формує загальний звіт на основі звітів, що надійшли від авторів проєктів-переможців, головних розпорядників коштів, комунальних підприємств, установ та організації, які брали участь в реалізації проєктів.

8.2. Загальний звіт про виконання Програми виноситься на чергове пленарне засідання сесії Нижньодуванської селищної ради в кінці бюджетного року головою Ради експертів.

8.3. Звіт включає в себе:

- загальний опис проєктів;

- опис робіт, які було проведено та їх послідовність (а також інформація про невиконані заплановані роботи та причину невиконання);

- фактичний бюджет проєкту;

- фото-звіт проєкту.

8.4. Звіти про виконання Програми та кожного проєкту підлягають оприлюдненню на офіційному веб-сайті Нижньодуванської селищної ради.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора