Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо ліквідації Верхньодуванського ліцею та Преображенської гімназії Нижньодуванської селищної ради Сватівського району Луганської області та обговрення відповідних проектів рішень, що виноситимуться на розгляд Нижньодуванської селищної ради.

1. Найменування організатора громадського обговорення – Нижньодуванська селищна рада.

2. Ініціатор громадського обговорення - робоча група з питань трансформації та розвитку закладів загальної середньої освіти Нижньодуванської селищної ради, склад якої затверджено розпорядженням голови 78 від 05 серпня 2021 року.

3. Мета: врахування думки жителів Верхньодуванської та Преображенської громад щодо ліквідації Верхньодуванського ліцею та Преображенської гімназії Нижньодуванської селищної ради Сватівського району Луганської області та обговрення відповідних проектів рішень, що виноситимуться на розгляд Нижньодуванської селищної ради.

Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).

Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.

Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.

У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.

Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника.

На сьогодні на території Нижньодуванської селищної ради функціонують 6 ЗЗСО, з них: п’ять ліцеїв (шкіл І-ІІІ ступенів), одна гімназія (школа І-ІІ ступенів). Вартість утримання одного учня в ЗЗСО Нижньодуванської селищної ради за основними показниками становить 87,3 тисяч грн. на рік. Кількість учнів на одного вчителя складає 5 дітей.

Кількість учнів, що здобувають освіту на усіх рівнях, складає 373 учні. Значна видаткова частина бюджету Нижньодуванської територіальної громади використовується на забезпечення надання освітніх послуг. Школи з нижчою фактичною наповнюваністю класів у порівнянні з розрахунковою є найбільш затратними комунальними установами (у перерахунку на одного учня). Розрахункова наповнюваність класів становить 15 учнів, а фактична по Верхньодуванському ліцею – 2, по Преображенській гімназії – 3.

Розпорядник коштів, керуючись пунктом 28 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого КМУ від 28.02.2002 №228 із змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 618, встановлює, що витрати повинні бути приведені у відповідність з бюджетними асигнуваннями. Для цього чисельність працівників установ, затверджених за штатним розписом, повинна бути приведена у відповідність з визначеним фондом оплати праці. Надмірні витрати на утримання позбавляють можливості реінвестувати кошти громади у розвиток шкіл, які забезпечують більш високу якість освітніх послуг, крім того додаткове фінансування виділяється з коштів Нижньодуванської селищної ради, що могли б бути спрямовані на розвиток інфраструктури, співфінансування проектів тощо.

Заходи з трансформації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів та вихованців. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.

На сьогодні чимало жителів сіл Верхня Дуванка, Преображенне та прилеглих населених пунктів вбачає проблему діяльності Верхньодуванського ліцею та Преображенської гімназії тільки в умисних намірах влади закрити школи через відсутність належної кількості учнів, тобто, наповнюваності, а, також, через великі витрати на їх утримання. А тому і вирішення проблеми вбачають тільки в тому, щоб «відстояти» школи, лише б школа працювала, а в іншому випадку, на їх переконання, немає школи – немає села.

Та давайте будемо відвертими, основна проблема не в тому, що на сьогодні Верхньодуванський ліцей, Преображенська гімназія (далі – школи) не відповідають вимогам щодо наповнюваності класів, яка для нашої громади розрахована на рівні 15 учнів. Розрахункова наповнюваність класів визначається з урахуванням відсотка населення, що проживає в сільській місцевості та щільності учнів, що проживають на відповідній території, і є основною складовою у розрахунку субвенції з державного бюджету, яка передбачена, виключно, на заробітну плату педагогічних працівників.

Зараз у Верхньодуванському ліцеї буде навчатися 25учнів (за умови, що учні 10 класу погодяться здобувати освіту за екстернатом чи іншою формою, бо згідно Закону України «Про повну загальну середню освіту» учні 10-11 класів, у яких чисельність менша 5, не можуть здобувати освіту за очною формою): в першому класі – 1, другому класі - 6, третьому класі – 3, четвертому класі – 0, п’ятому класі – 4, шостому класі – 1, сьомому класі – 4, восьмому класі – 4, дев’ятому – 0 учнів, десятому – 3, одинадцятому - 0. Тобто, лише один клас відповідає мінімальному рівню наповнюваності.

У Преображенській гімназії планується навчання 26 учнів: в першому класі – 3, другому класі – 0, третьому класі – 5, четвертому класі – 0, у п’ятому класі – 5, у шостому класі – 6, у сьомому класі – 3, у восьмому класі – 2, у дев’ятому класі – 7. Тобто, тільки 4 класи відповідають мінімальному рівню наповнюваності.

На сьогодні, щоб ці школи відповідали вимогам по наповнюваності класів, загальна кількість учнів у Верхньодуванському ліцеї повинна становити не менше 55 учнів, а у Преображенській гімназії - не менше 45 учнів. Враховуючи те, що державна освітня субвенція покриває лише заробітну плату педагогічного персоналу, громада за рахунок місцевого бюджету фінансує комунальні послуги та утримання технічного персоналу. Варто зауважити, що Нижньодуванська селищна рада витрачає значні кошти на опалення напівпорожніх приміщень шкіл, хоча ці кошти громада могла б вкладати в енергоефективні заходи та спрямовувати на проекти розвитку.

Вартість утримання одного учня у Верхньодуванському ліцеї за основними показниками становить 91,59 тисяч грн. на рік, кількість учнів на одного вчителя складає 3 дітей; у Преображенській гімназії утримання одного учня складає 106, 86 тисяч грн., кількість учнів на одного вчителя – 3. В той же час, наприклад, у Нижньодуванському ліцеї на одного вчителя припадає 9 учнів, а утримання одного учня обходиться в 34, 64 тисяч грн. Тобто, майже, втричі дешевше.

Дійсно, за кошти, що витрачаються на утримання Верхньодуванського ліцею, а це 2289739 в рік, з яких 2289739 грн іде на оплату праці, на утримання Преображенської гімназії – 3205730 грн., з яких 2892215 грн. на оплату праці,  можна спрямувати на придбання сучасного обладнання для навчальних кабінетів у ті школи, де використання їх буде ефективним, або ж витратити їх на ремонт доріг, облаштування вуличного освітлення, провести заходи з благоустрою.

Та втім, головне не це. Головне – це якість знань, рівень підготовки учнів, вміння набувати навиків спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські навики, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності. Бо тільки у конкурентному учнівському середовищі є у дітей мотивація до кращих результатів у навчанні.

Але є ще одна біда – більшість учнів цих шкіл навчаються за індивідуальною формою. Відповідно до Закону України “Про повну загальну середню освіту” і до фінансових нормативів, якщо в класі менше 5 дітей, діє індивідуальна форма навчання. Що це таке? А це така форма навчання, коли дитина має у 4-5 разів менше годин навчання, ніж у класі з більшою наповнюваністю. У класі протягом тижня учень працює на 32 уроках, а при індивідувальному навчанні усі предмети викладаються на 8 уроках. То ж, учні Верхньодуванського ліцею першого, третього, п’ятого, шостого, сьомого, восьмого класів, учні Преображенської гімназії першого, шостого, сьомого, восьмого класів мають навчатися по одній або по дві години у день. І кожна година ділиться по 10 – 15 хвилин на окремий предмет : 10 хвилин української мови, 10 хвилин математики, 10 хвилин фізкультури, 10 хвилин хімії, 10 хвилин іноземної мови і т. д. Про яку якість знань може іти мова ?! Не рятує і те, що вчителі, порушуючи чинне законодавство щодо організації індивідуальної форми навчання, тримають учнів у школі до 14- ї години.

А завдання школи, насамперед, - давати дітям якісні знання. Уже потім це місце працевлаштування вчителів. Школа – це установа, яка фінансується з державного бюджету і повинна забезпечувати всіх дітей освітою на рівні Державного стандарту. І тут вирішальною є роль вчителя, його системна робота над підготовкою до уроків, використання на уроках проблемних і дослідницьких методів навчання, перехід від процесу наповнення учнів знаннями до процесу усвідомленого здобуття ними необхідних навичок для вирішення проблемних ситуацій, що в кінцевому підсумку й буде формуванням компетентності.

Чому ми свідомо позбавляємо учнівську молодь сіл Верхня Дуванка, Преображенне можливості подискутувати зі своїми однокласниками на уроках історії, відчути командний дух під час гри у волейбол, обговорити результати дослідницької діяльності на уроках біології, створювати спільні навчальні проекти на уроках інформатики? Де ж наша відповідальність перед дітьми?

То ж, ті батьки, які турбуються за майбутнє своїх дітей та прагнуть забезпечити їх успішне майбутнє, надають можливість навчатися в навчальних закладах, де впевнені, що їх діти зможуть здобути якісні знання.

А якщо говорити за поширене твердження, що не має школи - не має села, то знову ж, якщо в селі залишилося настільки мало дітей, що школа стала категорично малокомплектною, то це не тому, що щось не так зі школою, чи не допрацьовує влада. Це закономірні процеси, які існують в усьому світі і в Україні зокрема, – просто немає необхідності у великій кількості людей, задіяних у сільському господарстві, тому що з’явилася нова потужна сільськогосподарська техніка та нові технології, які не потребують застосування ручної праці.

Але від цього не повинні страждати ваші діти. Вони не повинні ні в чому плступатися своїм ровесникам та мати добрий старт для дорослого життя. І тоді уродженці села зможуть продовжити добрі традиції своїх відомих земляків, які прославили рідний край своїми досягненнями та звершеннями.

4. Строк, місце, час проведення громадських слухань, акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників – громадські слухання відбудуться:

- у приміщенні Верхньодуванського СБК  (26.08.2021, 10.00 год.).

- у приміщенні Преображенського СБК (27.08.2021, 10.00 год.).

5. Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) — Нижньодуванська селищна рада, смт Нижня Дуванка, вулиця Каштанова, 79, e-mail: n.duvanka@gmail.com

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає протягом 7 днів з дати опублікування повідомлення про його проведення.

6. Місцезнаходження та адреса електронної пошти, номер телефону ініціатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське обговорення – робоча група з питань трансформації та розвитку закладів загальної середньої освіти Нижньодуванської селищної ради, смт Нижня Дуванка, вулиця Каштанова, 65, e-mail: n-d-osvita@ukr.net

7. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Шевченко Олена Віталіївнаначальник відділу освіти, культури, молоді та спорту.

Запрошуємо усіх бажаючих взяти участь у обговоренні питання щодо ліквідації Верхньодуванського ліцею та Преображенської гімназії Нижньодуванської селищної ради Сватівського району Луганської області та обговрення відповідних проектів рішень, що виноситимуться на розгляд Нижньодуванської селищної ради.