Оголошення

  • 259

 

про проведення конкурсу з визначення проектів національно-

патріотичного виховання, розроблених інститутами громадянського

суспільства, для реалізації яких надається фінансова підтримка у 2023 році

 

На виконання Державної цільової соціальної програми національно-

патріотичного виховання на період до 2025 року, затвердженої постановою

Кабінету Міністрів України від 30 червня 2021 р. No 673, та відповідно до

Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),

розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання

(реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою

Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. No 1049 (зі змінами), з метою

реалізації державної політики у сфері національно-патріотичного виховання та надання підтримки громадським організаціям у 2023 році для реалізації проектів національно-патріотичного виховання Міністерство молоді та спорту України оголошує конкурс з визначення проектів національно-патріотичного

виховання, розроблених інститутами громадянського суспільства, для

реалізації яких надається фінансова підтримка у 2023 році

Конкурсні пропозиції подаються на розв’язання таких пріоритетних

завдань:

1. Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із

захисту незалежності та територіальної цілісності України.

2. Формування української громадянської ідентичності у населення на

основі суспільно-державних (національних) цінностей (самобутність, воля,

соборність, гідність).

Деталі щодо реалізації пріоритетних завдань визначені Державною

цільовою соціальною програмою національно-патріотичного виховання на

період до 2025 року.

Проекти спрямовуються на такі види діяльності:

проведення акцій, семінарів-тренінгів, тренінгів, таборів, вишколів,

наметових таборів та інших заходів, розроблення та поширення інформаційних

та візуальних матеріалів, соціальної реклами та методичних рекомендацій.

Конкурсні пропозиції можуть подавати інститути громадянського

суспільства, що зазначені у Реєстрі неприбуткових установ та організацій та

зареєстровані як юридичні особи в установленому порядку не пізніше ніж за

шість місяців до оголошення проведення конкурсу.

Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька

конкурсних пропозицій.

Конкурсні пропозиції подаються уповноваженою особою учасника

конкурсу з накладенням електронного підпису, який базується на

кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, після накладення якого така

конкурсна пропозиція не підлягає внесенню змін.

У зв’язку з обмеженням доступу до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та

Реєстру неприбуткових установ та організацій, одночасно з подачею

конкурсної пропозиції обов’язково надсилається на офіційну електронну

пошту Міністерства молоді та спорту (correspond@msms.gov.ua) у форматі

PDF копія витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій,

отриманого не пізніше ніж за 15 календарних днів до подання конкурсної

пропозиції.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Конкурсна пропозиція повинна відповідати загальнодержавному рівню

реалізації проекту.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній

пропозиції, несе учасник конкурсу.

Електронна система проведення конкурсу під час реєстрації конкурсної

пропозиції автоматично присвоює їй унікальний код реєстрації в системі.

Присвоєння унікального коду реєстрації означає, що організатор конкурсу

отримав конкурсну пропозицію, про що учаснику конкурсу повідомляється в

особистому кабінеті в електронній системі проведення конкурсу, а також листом на адресу електронної пошти, зазначену під час реєстрації в електронній системі проведення конкурсу.

 

Проект та кошторис витрат, подані на конкурс, повинні відповідати

вимогам, нормам та термінам, визначеним постановою Кабінету Міністрів

України від 11 жовтня 2016 р. No 710 «Про ефективне використання державних

коштів» та Порядком реалізації програм, проектів та проведення заходів

державної політики у молодіжній сфері та сфері національно-патріотичного

виховання, затвердженим наказом Міністерства молоді та спорту України

від 03 березня 2016 р. No 808, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України

25 березня 2016 р. за No 453/28583 (зі змінами).

У пункті 11 опису програми (проекту, заходу), який інститут громадянського

суспільства подає у складі конкурсної пропозиції, обов’язково повинна бути

зазначена інформація щодо:

забезпечення виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та

досягнення очікуваних результатів у разі зміни безпекової ситуації в умовах

воєнного стану;

рівня забезпечення безпеки учасників програми (проекту, заходу) в умовах

воєнного стану.

Враховуючи норми Бюджетного кодексу України щодо забезпечення

ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів,

максимальна сума фінансової підтримки одного проекту за рахунок коштів

державного бюджету не може перевищувати 500 тис. грн.

Конкурсні пропозиції можуть бути подані через електронну систему

проведення конкурсу за посиланням http://surl.li/eexqo до 23 год. 00 хв.

25 січня 2023 року.

Організатор конкурсу має право продовжити строк подання конкурсних

пропозицій на строк до 15 календарних днів, а у разі неподання жодної

конкурсної пропозиції – на строк до одного місяця.

 

Контактні дані для отримання додаткової інформації: відділ національно-

патріотичного виховання Міністерства молоді та спорту України, телефони:

 

(044) 246-62-35, 248-74-81.

Конкурс буде завершено до 01 квітня 2023 року.

Фото без описуФото без описуФото без опису