На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 565 від 30 травня 2023 року Нижньодуванська селищна військова адміністрація запрошує представників громадськості або фізичних осіб увійти до складу комісії з розгляду питань щодо надання компенсаці

  • 103

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 565 від 30 травня 2023 року Нижньодуванська селищна військова адміністрація запрошує представників громадськості або фізичних осіб увійти до складу комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України з використанням електронної публічної послуги “єВідновлення”.

Кандидатури можуть висуватися міжнародними та громадськими організаціями, в тому числі антикорупційними, а також фізичними особами.

Заява про висунення кандидатури від громадськості подається у довільній формі, придатній для сприйняття її змісту, та містить прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) кандидатури представника, а також такі відомості про заявника:

для міжнародної чи громадської організації:

- найменування;

- напрями діяльності;

- код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ (за наявності);

- місцезнаходження;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти);

для фізичної особи:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) (за наявності);

- фактична адреса реєстрації/проживання;

- контактні дані (номер телефону, адреса електронної пошти).

Дані, зазначені у заяві, засвідчуються підписом фізичної особи/представника міжнародної чи громадської організації, що її подала.

Заяви приймаються протягом 5 діб з моменту подання оголошення.

Телефон для консультацій: 050 28 70 979

Возможно, это изображение текст