ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ З 01.03.2024

  • 124

ПРО ПЕРЕРАХУНОК ПЕНСІЙ З 01.03.2024
З 1 березня 2024 року Пенсійним фондом України відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 23.02.2024 №185 «Про індексацію пенсійний і страхових виплат
та додаткових заходів щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш
вразливих верств населення у 2024 році» (далі - Постанова) проведено індексацію
пенсій, призначених до 31 грудня 2023 року включно, виходячи з коефіцієнту
індексації - 1,0796; підвищено розміри мінімальних пенсій по інвалідності колишнім
військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи,
збільшено рівень мінімальних пенсійних виплат окремим віковим категоріям
пенсіонерів.
Постановою передбачено індексацію:
показника середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та
який враховується для обчислення пенсій, призначених відповідно до законів України
«Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
(особам з числа військовослужбовців строкової служби). Правила проведення
індексації визначено постановою КМУ від 20.02.2019 №124;
розмірів пенсій, призначених відповідно до ст. 13, 21 і 36 Закону України «Про
пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
(крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби), з урахуванням розмірів
індексації, встановлених з 1 березня 2022 року та 1 березня 2023 року;
мінімальних розмірів пенсій по інвалідності особам з інвалідністю з числа
військовослужбовців (абзаци другий та третій ст. 22 Закону України «Про пенсійне
забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»);
мінімальних розмірів пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи
захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи (ч. 3 ст. 54 Закону України «Про
статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи»);
пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за
незалежність України у XX столітті в розмірі 4200 грн.;
розмірів пенсій, призначених відповідно до Законів України «Про державну службу»,
«Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата
України», «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Також Постановою передбачено ДОДАТКОВІ ГАРАНТІЇ МІНІМАЛЬНИХ ПЕНСІЙНИХ
ВИПЛАТ, а саме:
розмір пенсії непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років та отримують
пенсію, призначену відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування», мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, не
може бути нижчим за 3 370 грн.;
у пенсіонерів, яким виповнилося 80 років та які отримують пенсію, призначену
відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування», мають страховий стаж 25 років чоловіки та 20 років жінки, розмір
пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної
компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших
доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги
перед Україною) не може бути нижчим за 3 370 грн.;
у пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію, призначену відповідно
до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», мають
страховий стаж 35 років чоловіки та 30 років жінки, розмір пенсійної виплати (з
урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги,
сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі
втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій,

встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не
може бути нижчим за 3 240 грн.;
пенсіонерам, яким виповнилося 70 років, але їх страховий стаж менше 35 років у
чоловіків та 30 років у жінок, мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі,
пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати
3 240 грн. При цьому розмір пенсійної виплати за наявності страхового стажу не
менше ніж 25 років у чоловіків і не менше ніж 20 років у жінок із числа осіб віком від 75
до 80 років не може бути меншим ніж 3 240 грн.;
у пенсіонерів віком до 70 років, які мають страховий стаж 35 років чоловіки та 30
років жінки, у осіб з інвалідністю І групи, які отримують пенсії, призначені відповідно до
Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», розмір
пенсійної виплати (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової
грошової допомоги, сум індексації, щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної
компенсації у разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших
доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги
перед Україною), не може бути нижчим за 2 980,00 грн.;
у інших категорій пенсіонерів, які не працюють (незалежно від віку та закону,
відповідно до якого призначено пенсію), розмір пенсійної виплати (з урахуванням
надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації,
щомісячної компенсаційної виплати, щомісячної компенсації у разі втрати
годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших доплат до пенсій,
встановлених законодавством (крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) та
щомісячної державної адресної допомоги, встановленої відповідно до постанови КМУ
від 26.03.2008 №265 «Деякі питання пенсійного забезпечення громадян») не може
бути нижчим за 2 725,00 грн.
До пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», розмір яких після індексації не підвищується,
встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 грн.
Розмір збільшення пенсії у результаті вищезазначених перерахунків не може бути
меншим за 100 грн. та більшим за 1500 грн.

Фото без опису